ovis ammon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ovis ammon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ovis ammon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ovis ammon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ovis ammon

    Similar:

    argali: wild sheep of semidesert regions in central Asia

    Synonyms: argal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).