argali nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argali nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argali giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argali.

Từ điển Anh Việt

 • argali

  * danh từ

  số nhiều argalis

  tập hợp argali, cừu aga

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • argali

  wild sheep of semidesert regions in central Asia

  Synonyms: argal, Ovis ammon