nonprescription nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nonprescription nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nonprescription giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nonprescription.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • nonprescription

  purchasable without a doctor's prescription

  nonprescription drugs

  an over-the-counter cold remedy

  Synonyms: over-the-counter

  Antonyms: prescription

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).