nonpasserine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nonpasserine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nonpasserine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nonpasserine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • nonpasserine

    relating to or characteristic of birds that are not perching birds

    Antonyms: passerine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).