myrrh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

myrrh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm myrrh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của myrrh.

Từ điển Anh Việt

 • myrrh

  * danh từ

  chất nhựa thơm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • myrrh

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  chất nhựa thơm

Từ điển Anh Anh - Wordnet