muzhik nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

muzhik nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm muzhik giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của muzhik.

Từ điển Anh Việt

  • muzhik

    /'mu:ʤik/ (muzhik) /'mu:ʤik/

    * danh từ

    nông dân (Nga)

Từ điển Anh Anh - Wordnet