moujik nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moujik nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moujik giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moujik.

Từ điển Anh Việt

 • moujik

  /'mu:ʤik/ (muzhik) /'mu:ʤik/

  * danh từ

  nông dân (Nga)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • moujik

  Similar:

  muzhik: a Russian peasant (especially prior to 1917)

  Synonyms: mujik, muzjik