mustard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mustard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mustard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mustard.

Từ điển Anh Việt

 • mustard

  /'mʌstəd/

  * danh từ

  (thực vật học) cây mù tạc

  tương mù tạc

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người sắc sảo; sự sắc sảo; sự hăng hái

Từ điển Anh Anh - Wordnet