murray river nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

murray river nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm murray river giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của murray river.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • murray river

    Similar:

    murray: a southeast Australian river; flows westward and then south into the Indian Ocean at Adelaide

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).