moreton bay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moreton bay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moreton bay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moreton bay.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • moreton bay

    an arm of the Tasman Sea forming a bay to the east of Brisbane

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).