moony nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moony nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moony giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moony.

Từ điển Anh Việt

 • moony

  /'mu:ni/

  * tính từ

  giống mặt trăng

  dãi ánh trăng, có ánh trăng soi

  thơ thẩn, mơ mộng

Từ điển Anh Anh - Wordnet