moonless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moonless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moonless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moonless.

Từ điển Anh Việt

 • moonless

  /'mu:nlis/

  * tính từ

  không trăng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • moonless

  without a moon or a visible moon

  the dark moonless night

  a moonless planet

  Antonyms: moonlit