monstera nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monstera nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monstera giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monstera.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • monstera

    any plant of the genus Monstera; often grown as houseplants

    Similar:

    ceriman: tropical cylindrical fruit resembling a pinecone with pineapple-banana flavor

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).