monstera deliciosa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monstera deliciosa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monstera deliciosa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monstera deliciosa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • monstera deliciosa

    Similar:

    ceriman: tropical American vine having roots that hang like cords and cylindrical fruit with a pineapple and banana flavor

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).