monoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monoid.

Từ điển Anh Việt

  • monoid

    monoit; nửa nhóm

    augmented m. nửa nhóm được bổ sung