monkeyish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monkeyish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monkeyish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monkeyish.

Từ điển Anh Việt

  • monkeyish

    /'mʌɳkiiʃ/

    * tính từ

    khỉ, nỡm; rởm