monkeyishness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monkeyishness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monkeyishness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monkeyishness.

Từ điển Anh Việt

  • monkeyishness

    /'mʌɳkiiʃnis/

    * danh từ

    trò khỉ, trò nỡm, sự bắt chước rởm