monkey-bread tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monkey-bread tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monkey-bread tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monkey-bread tree.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • monkey-bread tree

    Similar:

    baobab: African tree having an exceedingly thick trunk and fruit that resembles a gourd and has an edible pulp called monkey bread

    Synonyms: Adansonia digitata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).