monist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monist.

Từ điển Anh Việt

  • monist

    /'mɔnist/

    * danh từ

    người theo thuyết nhất nguyên