mocha nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mocha nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mocha giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mocha.

Từ điển Anh Việt

 • mocha

  /'moukə/

  * danh từ

  cà phê môca

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mocha

  soft suede glove leather from goatskin

  a flavoring made from coffee mixed with chocolate

  a superior dark coffee made from beans from Arabia

  Synonyms: mocha coffee

  a dark brown color