mistletoe family nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mistletoe family nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mistletoe family giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mistletoe family.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mistletoe family

  Similar:

  viscaceae: in some classifications considered a subfamily of Loranthaceae

  Synonyms: family Viscaceae

  loranthaceae: in some classification includes Viscaceae: parasitic or hemiparasitic shrublets or shrubs or small trees of tropical and temperate regions; attach to hosts by haustoria

  Synonyms: family Loranthaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).