missel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

missel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm missel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của missel.

Từ điển Anh Việt

  • missel

    /'mizəl/

    * danh từ

    (động vật học) chim hét tầm gửi ((thường) missel thrush)