minar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

minar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm minar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của minar.

Từ điển Anh Việt

 • minar

  /mi'nɑ:/

  * danh từ

  đài tháp nhỏ

  đèn biển

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • minar

  * kỹ thuật

  đèn biển

  tháp nhỏ