minaret nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

minaret nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm minaret giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của minaret.

Từ điển Anh Việt

 • minaret

  /'minəret/

  * danh từ

  tháp (ở giáo đường Hồi giáo)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • minaret

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tháp giáo đường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • minaret

  slender tower with balconies