millibar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

millibar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm millibar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của millibar.

Từ điển Anh Việt

 • millibar

  /'milibɑ:/

  * danh từ

  (vật lý) Milibarơ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • millibar

  a unit of atmospheric pressure equal to one thousandth of a bar

  atmospheric pressure at sea level is 1013 millibars