millennia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

millennia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm millennia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của millennia.

Từ điển Anh Việt

  • millennia

    /mi'leniəm/

    * danh từ, số nhiều millennia /mi'leniə/

    nghìn năm, mười thế kỷ

    thời đại hoàng kim