middy blouse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

middy blouse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm middy blouse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của middy blouse.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • middy blouse

    Similar:

    middy: blouse with a sailor collar

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).