meningi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meningi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meningi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meningi.

Từ điển Anh Việt

  • meningi

    tiền tố

    như meningo

    tiền tố

    như meningo