memoir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

memoir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm memoir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của memoir.

Từ điển Anh Việt

 • memoir

  /'memwɑ:/

  * danh từ

  luận văn

  (số nhiều) truyện ký, hồi ký

  (số nhiều) tập ký yếu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • memoir

  an account of the author's personal experiences

  an essay on a scientific or scholarly topic