meloid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meloid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meloid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meloid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • meloid

    Similar:

    blister beetle: beetle that produces a secretion that blisters the skin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).