megrim nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

megrim nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm megrim giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của megrim.

Từ điển Anh Việt

 • megrim

  /'mi:grim/

  * danh từ

  (y học) chứng đau nửa đầu

  (thú y học) bệnh loạng choạng (của ngựa)

  (số nhiều) sự ưu phiền, sự buồn nản

  (nghĩa bóng) ý hay thay đổi bất thường; ý ngông cuồng

Từ điển Anh Anh - Wordnet