maxilla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maxilla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maxilla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maxilla.

Từ điển Anh Việt

 • maxilla

  /mæk'silə/

  * danh từ, số nhiều maxillae /mæk'sili:/

  hàm trên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • maxilla

  * kinh tế

  hàm trên

  * kỹ thuật

  y học:

  hàm trên

Từ điển Anh Anh - Wordnet