masher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

masher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm masher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của masher.

Từ điển Anh Việt

 • masher

  /'mæʃə/

  * danh từ

  người nghiền, người bóp nát

  (từ lóng) kẻ gạ gẫm người đàn bà không quen

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • masher

  * kinh tế

  dụng cụ ngâm chiết

  thùng ngâm chiết

  * kỹ thuật

  thực phẩm:

  bình ngâm chiết

  thùng ngâm chiết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • masher

  a kitchen utensil used for mashing (e.g. potatoes)

  Similar:

  wolf: a man who is aggressive in making amorous advances to women

  Synonyms: woman chaser, skirt chaser