markoff process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

markoff process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm markoff process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của markoff process.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • markoff process

    Similar:

    markov process: a simple stochastic process in which the distribution of future states depends only on the present state and not on how it arrived in the present state

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).