manure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

manure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm manure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của manure.

Từ điển Anh Việt

 • manure

  /mə'njuə/

  * danh từ

  phân bón

  * ngoại động từ

  bón phân

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • manure

  * kinh tế

  chất chứa trong ruột

  phân bón

  * kỹ thuật

  phân bón

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • manure

  any animal or plant material used to fertilize land especially animal excreta usually with litter material

  spread manure, as for fertilization

  Synonyms: muck