mantis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mantis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mantis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mantis.

Từ điển Anh Việt

 • mantis

  /'mænti:z/

  * danh từ, số nhiều mantis /'mæntis/

  (động vật học) con bọ ngựa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mantis

  predacious long-bodied large-eyed insect of warm regions; rests with forelimbs raised as in prayer

  Synonyms: mantid