mammon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mammon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mammon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mammon.

Từ điển Anh Việt

 • mammon

  /'mæmən/

  * danh từ

  sự phú quý; tiền tài

  to worship the mammon: tôn thờ đồng tiền, sùng bái tiền tài

  the mammon of unrighteousness: của phù vân

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mammon

  * kinh tế

  sự phú quý

  tiền tài

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mammon

  wealth regarded as an evil influence

  (New Testament) a personification of wealth and avarice as an evil spirit

  ye cannot serve God and Mammon