mammogen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mammogen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mammogen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mammogen.

Từ điển Anh Việt

  • mammogen

    * danh từ

    yếu tố kích thích vú