maintaining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maintaining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maintaining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maintaining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • maintaining

  * kỹ thuật

  bảo trì

  cất giữ

  duy trì

  lưu trữ