maintaining capital intact nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maintaining capital intact nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maintaining capital intact giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maintaining capital intact.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • maintaining capital intact

  * kinh tế

  bảo toàn vốn

  duy trì vốn nguyên vẹn

  giữ cho vốn không bị hao hụt

  giữ cho vốn nguyên vẹn