maieutic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maieutic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maieutic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maieutic.

Từ điển Anh Việt

  • maieutic

    /mei'ju:tik/

    * tính từ

    gợi, hỏi làm cho nhận thức rõ (những ý nghĩ của tiềm tàng thai nghén, theo phương pháp của Xô-crát); (thuộc) phương pháp gợi hỏi