magdalena river nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

magdalena river nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm magdalena river giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của magdalena river.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • magdalena river

    Similar:

    magdalena: a river that rises in the Andes mountains in southwestern Colombia and flows generally northward to empty into the Caribbean Sea at Barranquilla

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).