madrid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

madrid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm madrid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của madrid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • madrid

    * kinh tế

    Ma-dơ-rích (thủ đô Tây Ban Nha)

Từ điển Anh Anh - Wordnet