lurker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lurker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lurker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lurker.

Từ điển Anh Việt

  • lurker

    * danh từ

    người ẩn nấp, người rình mò, người lừa dối

Từ điển Anh Anh - Wordnet