lurcher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lurcher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lurcher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lurcher.

Từ điển Anh Việt

 • lurcher

  /'lə:tʃə/

  * danh từ

  kẻ cắp, kẻ trộm

  kẻ rình mò, mật thám, gián điệp

  chó lớc (một giống chó săn lai giống)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lurcher

  Similar:

  lurker: someone waiting in concealment

  Synonyms: skulker