low-spiritedness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

low-spiritedness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm low-spiritedness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của low-spiritedness.

Từ điển Anh Việt

  • low-spiritedness

    /'lou'spiritidnis/

    * danh từ

    sự chán nản

Từ điển Anh Anh - Wordnet