lollipop man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lollipop man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lollipop man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lollipop man.

Từ điển Anh Việt

  • lollipop man

    * danh từ

    người cầm biển tròn chận xe cộ lại, để các học sinh băng qua đường