lock, facing point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lock, facing point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lock, facing point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lock, facing point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lock, facing point

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  khóa ghi cơ khí

 • lock, facing point

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  khóa ghi cơ khí