lionize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lionize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lionize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lionize.

Từ điển Anh Việt

 • lionize

  /'laiənaiz/ (lionise) /'laiənaiz/

  * ngoại động từ

  đưa (ai) đi thăm những cảnh lạ, đi xem những vật lạ; đi thăm những cảnh lạ ở (đâu)

  đối đâi như danh nhân, tiếp đón như danh nhân, đề cao như mộ danh nhân

  * nội động từ

  đi thăm những cảnh lạ, đi xem những vật lạ, đi tham quan

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lionize

  assign great social importance to

  The film director was celebrated all over Hollywood

  The tenor was lionized in Vienna

  Synonyms: lionise, celebrate