lima nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lima nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lima giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lima.

Từ điển Anh Việt

 • lima

  * danh từ

  từ chỉ mã hiệu giao tiếp thay chữ l

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lima

  * kinh tế

  đậu ngự

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lima

  capital and largest city and economic center of Peru; located in western Peru; was capital of the Spanish empire in the New World until the 19th century

  Synonyms: capital of Peru